ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.id
Rp158,000 IDR
1 سال
Rp158,000 IDR
1 سال
Rp158,000 IDR
1 سال
.co.id
Rp135,000 IDR
1 سال
Rp135,000 IDR
1 سال
Rp135,000 IDR
1 سال
.or.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.biz.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.ac.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.sch.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.ponpes.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.web.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.my.id
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
Rp67,000 IDR
1 سال
.com
Rp136,000 IDR
1 سال
Rp136,000 IDR
1 سال
Rp136,000 IDR
1 سال
.net
Rp175,000 IDR
1 سال
Rp175,000 IDR
1 سال
Rp175,000 IDR
1 سال
.org
Rp195,000 IDR
1 سال
Rp195,000 IDR
1 سال
Rp195,000 IDR
1 سال
.biz
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
Rp250,000 IDR
1 سال
.info
Rp220,000 IDR
1 سال
Rp220,000 IDR
1 سال
Rp220,000 IDR
1 سال
.xyz
Rp16,000 IDR
1 سال
Rp195,000 IDR
1 سال
Rp195,000 IDR
1 سال
.online
Rp20,000 IDR
1 سال
Rp360,000 IDR
1 سال
Rp360,000 IDR
1 سال
.asia
Rp88,000 IDR
1 سال
Rp240,000 IDR
1 سال
Rp240,000 IDR
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains